Automatyzacja HR Raporty

The Future of Jobs Report 2018

W 2025 roku roboty będą wykonywały więcej prac niż człowiek. Rewolucja robotyczna spowoduje utworzenie 58 milionów nowych miejsc pracy.

Świat przechodzi rewolucję w miejscu pracy, która przyniesie przesunięcie w sposobie, w jaki ludzie pracują równolegle z maszynami i algorytmami. Zgodnie z nowymi badaniami prowadzonymi przez naukowców ze Światowego Forum Ekonomicznego – do 2025 roku ponad połowa wszystkich bieżących zadań w miejscu pracy będzie wykonywana przez maszyny, w przeciwieństwie do 29% obecnie. Taka transformacja będzie miała głęboki wpływ na globalną siłę roboczą, jednak pod względem ogólnej liczby nowych miejsc pracy perspektywy są pozytywne, przewiduje się, że do 2022 r. Powstanie 133 milionów nowych miejsc pracy w porównaniu do 75 milionów, które zostaną zredukowane.

Badania, opublikowane w raporcie The Future of Jobs 2018, są próbą zrozumienia potencjału nowych technologii, które wpływają na redukowane miejsca pracy i tworzenie nowych miejsc pracy. Ma również na celu zapewnienie wskazówek, jak poprawić jakość i produktywność obecnych prac wykonywanych przez ludzi oraz jak przygotować ludzi do nowych ról.

Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród głównych urzędników zajmujących się zasobami ludzkimi oraz najlepszych menedżerów strategicznych firm z 12 branż oraz 20 gospodarek rozwiniętych i wschodzących (które łącznie odpowiadają za 70% światowego PKB), raport stwierdza, że ​​54% pracowników dużych firm będzie potrzebować znaczącego podniesienia kwalifikacji, aby w pełni wykorzystać możliwości rozwoju, jakie daje Czwarta Rewolucja Przemysłowa. Jednocześnie nieco ponad połowa ankietowanych firm stwierdziła, że ​​planuje ponownie przeszkolić tylko tych pracowników, którzy pełnią kluczowe role, podczas gdy tylko jedna trzecia planuje ponownie przeszkolić zagrożonych pracowników.

Podczas gdy prawie 50% wszystkich firm oczekuje, że ich zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu zmniejszy się do 2022 r. W wyniku automatyzacji, prawie 40% spodziewa się, że ogólnie zwiększy zatrudnienie pracowników, a ponad jedna czwarta spodziewa się, że automatyzacja stworzy nowe działy w ich przedsiębiorstwach.

Raport przedstawia wizję przyszłej globalnej siły roboczej, która zapewnia podstawy zarówno optymizmu, jak i ostrożności, w porównaniu z podobną analizą przeprowadzoną przez Forum w 2016 r.. Aby zrozumieć wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na zatrudnienie, trzeba spojrzeć na perspektywy tworzenia miejsc pracy, które są dziś o wiele bardziej pozytywne. Przedsiębiorstwa mają o wiele większą świadomość możliwości oferowanych przez technologię. Jednocześnie automatyzacja z pewnością przyniesie ze sobą znaczące zmiany w jakości, lokalizacji, formacie i trwałości ról, które będą wymagały bacznej uwagi ze strony liderów sektora publicznego i prywatnego.

– Bardzo ważne jest, aby biznes aktywnie wspierał swoich obecnych pracowników poprzez przekwalifikowywanie i podnoszenie ich kwalifikacji, aby osoby podejmowały proaktywne podejście do uczenia się przez całe życie, a rządy stworzyły sprzyjające warunki dla ułatwienia transformacji tych pracowników. To kluczowe wyzwanie naszych czasów – powiedział Klaus Schwab, założyciel i przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego.

Wśród zestawów ról, które mają spełniać rosnące wymagania we wszystkich branżach, są analitycy danych i naukowcy, programiści oprogramowania i aplikacji oraz specjaliści e-commerce i mediów społecznościowych, z których wszystkie role są w znacznym stopniu oparte na technologii lub jej ulepszeniu. Role, które wykorzystują wyraźnie „ludzkie umiejętności”, takie jak zawody związane ze sprzedażą i marketingiem, menedżerowie ds. Innowacji i pracownicy obsługi klienta, również zyskają rosnący popyt. Miejsca pracy, które mogą zostać zwolnione, obejmują rutynowe role umysłowe, takie jak urzędnicy ds. Wprowadzania danych, urzędnicy ds. Księgowości i płac.

Pełna wersja raportu

WEF_Future_of_Jobs_2018

Źródło: World Economic Forum

Dodaj komentarz

Click here to post a comment