Inspiracje Zarządzanie

Przywództwo – lider na polu walki, a zarządzanie w biznesie – Gen. Mirosław Różański

Już blisko dwie dekady temu zorientowano się, że dowodzenie i zarządzanie to tak naprawdę są te same domeny tylko  realizowane w innym środowisku. Dr Mirosław Różański do końca 2017 roku był żołnierzem służby czynnej – pracował na różnych stanowiskach służbowych od najniższego szczebla (dla porównania – kierownik zakładu pracy), poprzez kierownika będąc dowódcą jednostki wojskowej (dyrektor przedsiębiorstwa, ok 11 tys podwładnych). Na koniec służby został prezesem – podlegało mu 89 tys żołnierzy, którzy służyli we wszystkich typach sił zbrojnych. Generał miał również to szczęście i zaszczyt, że mógł  wykonywać swoje zadania poza granicami kraju razem ze swoimi żołnierzami (Irak i Afganistan).

Przywództwo opiera się na czterech elementach: Zaufanie, kompetencja, obiektywizm i przykład osobisty. W treści wystąpienia Gen Różański szczegółowo omawia te elementy. Jest to wspaniała, inspirująca opowieść, którą najlepiej oddaje hasło #zamną.


Wystąpienie zostało zarejestrowane podczas konferencji My Customer World 2018

Dodaj komentarz

Click here to post a comment