Raporty

Edelman Artificial Intelligence 2019

Temat sztucznej inteligencji od lat wywołuje powszechne zainteresowanie i często jest przedmiotem kontrowersji. Jak wynika z badania „Edelman Artificial Intelligence 2019”, opinie ogółu społeczeństwa dotyczące AI odbiegają od poglądów pracowników wyższego szczebla sektora technologicznego. Te są nieco mniej optymistyczne.

Uregulowanie kwestii sztucznej inteligencji ma kluczowe znaczenie dla jej bezpiecznego rozwoju. Tak uważa 60% ogółu przebadanej populacji i 54% pracowników wyższego szczebla sektora technologicznego.

Badanie Edelmana porównuje postrzeganie sztucznej inteligencji przez:

  • amerykańską opinię publiczną,
  • kierownictwo wyższego szczebla firm, które zajmują czołowe miejsca w obszarze rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji.

Jak wynika z ankiety, oczekiwania dotyczące sztucznej inteligencji są wysokie. 91% kierownictwa sektora technologicznego i 84% badanego społeczeństwa uważa ją wręcz za kolejną rewolucję technologiczną. Istnieją jednak bardzo realne obawy społeczeństwa, branży i państw. Potencjalne obszary negatywnego oddziaływania AI to:

  • inteligentne zabawki, które mogą naruszyć prywatność dzieci,
  • negatywny wpływ na mniej zamożnych,
  • utrata ludzkich zdolności intelektualnych.

Prawie jedna trzecia respondentów w obu grupach (30% ogółu ludności i 33% kierownictwa technologicznego) uważa, że tworzone z pomocą sztucznej inteligencji filmy w technologii DeepFake mogą prowadzić do wojny informacyjnej. Ta z kolei mogłaby doprowadzić do konfliktu zbrojnego.

– Nasze badanie zajmuje się kwestiami związanymi ze sztuczną inteligencją. Od bardziej oczywistych, pozytywnych aspektów takich jak poprawa opieki zdrowotnej i produkcji, po równie silne niepokoje dotyczące powszechnego zastosowania sztucznej inteligencji. Stwierdziliśmy, że obie grupy są zainteresowane sztuczną inteligencją. Występuje jednak również znaczna niepewność i obawa, że wykorzystanie sztucznej inteligencji może doprowadzić do powszechnej utraty miejsc pracy, nierówności w dochodach i wyobcowania społecznego – mówi Sanjay Nair, globalny lider sektora technologii Edelmana.

Oto niektóre z najważniejszych wniosków z badania „Edelman Artifficial Intelligence 2019”:

  • 54% ogółu społeczeństwa i 43% kadry zarządzającej sektora technologicznego twierdzi, że sztuczna inteligencja zaszkodzi ubogim. Odpowiednio 67% i 75% wierzy, że przyniesie korzyści bogatym.
  • 71% ogółu społeczeństwa i 65% kadry zarządzającej sektora technologicznego obawia się, że sztuczna inteligencja doprowadzi do utraty zdolności intelektualnych u ludzi.
  • 74% ogółu społeczeństwa i 72% kadry zarządzającej sektora technologicznego twierdzi, że inteligentniejsze urządzenia oparte na sztucznej inteligencji zmniejszą potrzebę interakcji z innymi ludźmi. Prowadzą tym samym do większej izolacji.
  • 81% ogółu społeczeństwa i 77% kadry zarządzającej sektora technologicznego uważa, że postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji wywołają prawdopodobnie reakcyjną postawę społeczeństwa, które poczuje się zagrożone.
  • 51% ogółu społeczeństwa i 45% kadry zarządzającej sektora technologicznego zgadza się ze stwierdzeniem, że tworzone z pomocą sztucznej inteligencji filmy w technologii DeepFake mogą doprowadzić do sytuacji, w której żadna informacja nie będzie uznawana za wiarygodną. Są zatem wysoce destrukcyjne dla zaufania publicznego.
2019_Edelman_AI_Survey_Whitepaper

Add Comment

Click here to post a comment