Contact Center

Dlaczego to współpraca/współdziałanie jest takie ważne? Ponieważ jest częścią naszego krwioobiegu nowej Avai. My większość rzeczy, które robimy, rozwój technologiczny naszych produktów, robimy to mając w głowie właśnie to szersze współdziałanie...