Wydarzenie inspirowane doświadczeniami klientów

Łódź, 21 – 22 maja 2019