WYDARZENIE INSPIROWANE DOŚWIADCZENIAMI CUSTOMER EXPERIENCE AUTOMATYZACJA I SZTUCZNA INTELIGENCJA LUDZIE DOŚWIADCZENIA FUCKUP STORY ZARZĄDZANIE

Warszawa, 9 – 10 maja 2018

Dziękujemy, że byliście z nami